Farmacotherapeutisch overleg over afbouwen en stoppen

Stoppen met antidepressiva: afbouwmedicatie en samen beslissen In de afgelopen jaren is mij enkele keren gevraagd om tijdens farmacotherapeutisch overleg (FTO) tussen (huis)artsen/psychiaters en apothekers over gebruik van en stoppen met antidepressiva een presentatie...

Handvatten Afbouw Antidepressiva

Taperingstrips als hulpmiddel voor verantwoord afbouwen van antidepressiva Peter Groot Artsen die patiƫnten bij het afbouwen van antidepressiva moeten helpen stonden tot nu grotendeels met lege handen. Richtlijnen schoten tekort. De juiste (afbouw)medicatie kon niet...